VELİLERDEN DERSLER - Abdullah-ı tercumani hazretleri

VELİLERDEN DERSLER - Abdullah-ı tercumani hazretleri

Bugün İsa aleyhisselama inen İncil, hiçbir yerde yoktur. Hristiyanların ellerinde dört İncil vardır. Bunları yazanlar Matta, Luka, Markus ve Yuhanna’dır. İncili ilk değiştiren bunlardır. Bu kişiler açıkça yalan söylemekten çekinmemişlerdir. Dört incil arasında çok ihtilaf vardır. Hz. İsa as. İndirilen incilde ise tenakuz, ihtilaf ve yalan yoktur. Bu dört İncil arasında Allah’a ve Resulu Hz. İsa as. İçin o kadar çok iftira ve birbirinin zıddı ihtilaf vardır ki Hristiyanlar bile bunları inkar edecek durumda değillerdir. 

Matta, kendi incilinin 12. Faslında hikaye ettiği üzere sözde Hz. İsa as. “Benim cesedim vefatımdan sonra arzın içinde (toprak altında) üç gün üç gece kalacak. Hz. Yunus’un cesedinin balığın karnında kaldığı gibi” şeklinde yazmıştır. Bu hikaye Matta’nın incilinde yazdığı en alçakça iftira ve yalanlardan biridir. Çünkü Matta da diğer İncil yazanlar ile birlikte şu hususda müttefiktir ki: Hz. İsa as. Cuma günü saat 6’da vefat etmiş, Cumartesi gecesinin ilk saatinde toprağa verilmiş ve Pazar günü sabahleyin de ölüler arasından kalkmıştır. Bu uydurma hesaba göre Hz. İsa arzın içinde yalnızca 1 gün 2 gece kalmıştır. Bu da Matta’nın naklinde yalan ve tanakuz olduğuna açık bir delildir.

Dört incil sahibinin de bu mesele hakkında yalan söylemiş olduklarında şüphe yoktur. Çünkü İsa as. ölümü konusunda hiç kimseye hiçbir şey söylememiştir. Ayrıca Allahu Zülcelal hazretleri de kitabı İncil’de bu konudan haber ve bilgi vermemiştir. Hakikat Hz. Muhammed s.a.v’e indirilen Kur’an-ı Kerim’de yazılıdır. “Biz Allah’ın peygamberi olan Meryem’in oğlu İsa’yı öldürdük demeleri sebebiyle kendilerini lanetledik, rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar, İsa’yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat kendilerine bir benzetme yapıldı. Esasen İsa’nın katli hakkında kendileri de ihtilafa düşüp, kesin bir şüphe içindedirler. Onların bu öldürme hadisesine ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru bir zan peşindedirler. Onu gerçekten öldürmemişlerdir. Doğrusu Allah, onu yükseltip himayesine almıştır. Allah azizdir, hükmünde hikmet sahibidir. (Nisa suresi 157-158)”

Kaynak: İslam Alimleri Ansiklopedisi
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo