FIKIH - Namazın Farzları, Vacipleri, Sünnetleri ve Edepleri

Sayı 2

NAMAZIN FARZLARI

1- İftitah tekbiri
2- Kıyam
3- Kıraat
4- Rükû
5- Secde
6- Kâ’de-i âhîre [son oturuş]

NAMAZIN VACiPLERi

1- Fatiha suresini okumak.
2- Fatihadan sonra bir sure veya en az üç kısa âyet okumak.
3- Fatiha’yı sureden önce okumak.
4- Fatiha’dan sonra okunan sureyi, farzların birinci ve ikinci rekâtlarında, sünnetlerin her rekâtında okumak.
5- Secdeleri birbiri ardınca yapmak.
6- Fatiha’yı sünnet ve vacip namazların her rekâtında bir kere okumak.
7- Üç ve dört rekâtlı namazların ikinci rekâtında oturmak.
8- İkinci rekâtta teşehhüdden fazla oturmamak.
9- Secde de burnu alnı ile beraber yere koymak.
10- Teşehhüdde iken Ettehıyyatü’yü okumak.
11- Tadil-i erkâna riayet etmek.
12- Namazın sonunda, selâm vermek.
13- Vitir namazının son rekâtında, Kunut duâsı okumak.
14- Bayram namazlarında tekbir getirmek.
15- İmamın sabahın farzını, cuma, bayram, teravih ve ramazanda vitri kıldırırken, bir de akşamla yatsının farzının ilk iki rekâtında yüksek sesle okuması.
16- İmamın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rekatlarında sessiz okuması.

NAMAZIN SÜNNETLERİ

1- Namazda tekbir alırken elleri kulağa kaldırmak. Kadın omuz hizasına kadar kaldırır.
2- El ayasını kıbleye çevirmek.
3- Tekbir aldıktan sonra, elleri bağlamak.
4- Sağ eli, sol elinin üzerine koymak. Erkek göbek altına, kadın göğsünün üstüne koyar.
5- Fatiha’dan önce Besmele okumak. Fatiha’dan sonra yavaşça âmin demek.
6- İftitah tekbirinden sonra, Sübhaneke okumak.
7- Sübhaneke’den sonra eûzü besmele çekmek.
8- Kıyamda topukları birbirinden dört parmak kadar açık tutmak.
9- Rükûda üç kere Sübhane rabbiyel-azim demek.
10- Secdede üç kere Sübhane rabbiyel-a’lâ demek.
11- Son oturuşta salli barikleri okumak.
12- Namazı bitirip selâm verirken başını sağına ve soluna çevirmek.
13- İmamın, birinci rekâtta ikinci rekâtta okuyacağının iki misli uzun okuması.
14- Rükûdan kalkarken Semiallahü limen hamideh demek.
15- Rükûdan kalkınca Rabbena lekel-hamd demek.
16- Secde de erkekler dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak ve kadınlar uyluklarını karnına yapıştırmak. Secde  de dirseklerini kaldırıp yüksek tutmak. Bu erkek içindir. Kadın kollarını yere serer. Secde de kolları ve ayakları karnından ayrı tutmak. [Erkekler için]
17- Secde de, el parmaklarını bitiştirmek ve ayak parmaklarını bükerek uçlarını kıbleye çevirmek.
18- İki secde arasında oturmak.
19- Secde de ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek.
20- Secde de, ellerini kulaklarının hizasında tutmak.
21- Rükû ve secdelere inerken ve secdelerden kalkarken Allahü ekber demek.
22- Erkekler, sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak.
23- Ezan ve ikamet okumak. [Erkekler için]

NAMAZIN EDEPLERİ

a) Ayakta dururken secde yerine bakmak,
b) Rükû halinde ise ayakların üstüne bakmak, (şafiide secde yerine bakılır)
c) Otururken kendi dizlerine bakmak, başka tarafa gözleri çevirmemek, (şafiide secde yerine bakılır)
d) Sağa selâm verirken sağ omuzuna, sola selâm verirken sol omuzuna bakıp etrafı taramamak,
e) Esnerken ağzı kapalı tutmaya çalışmak,
f) Ceket, pardesü, üstlük ve benzeri şeyler üzerinde bulunuyorsa, kollarını geçirmiş vaziyette bulunmak, (Bahr-i Raik / Îbn Nüceym.)
g) Dikkati tamamen namaz üzerine toplayıp kalbi başka şeyle meşgul etmemeye çalışmak.

Kaynak:

 Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/253Vera Muhabbet Dergisi Logo