SÜNNET-İ SENİYYE - Misvak kullanmak

Resulü Ekrem (s.a.v) hazretleri misvak kullanırdı.

Resulü Ekrem (s.a.v) hazretleri misvak kullanırdı.
İbni Hacer Haytemi ‘Ubab’ şerhinde zikretmiştir(söylemiştir).

Onbeş Faide:
1: Sekaretü’l-mevt te (ölüm anında) şehadet kelimesini getirmeye sebep olur.
2: Dişlerin etini pekiştirir (kuvvetlendirir.)
3: Balgamı giderir.
4: Safrayı keser.
5: Ağız ağrısını giderir.
6: Ağız kokusunu giderir.
7: Başın damarlarını pekiştirir (kuvvetlendirir).
8: Allah’u Azimmüşşan ondan razı olur.
9: Şeytan (Resulüllah efendimizin bu büyük sünnetini yerine getirdiği için) gamlanır (üzülür).
10: Gözleri nurlanır.
11: Hayr ve hasenatı çok olur.
12: Sünnet ile amel etmiş olur.
13: Ağzı pak (temiz) olur.
14: Fasihu’l-lisan (güzel konuşma kimsede hasıl) olur.
15: Misvak ile kılınan iki rekat namazın sevabı, misvaksız kılınan yetmiş rekat namazın sevabından çoktur. 

SİRACÜ’L-VEHHAC’DA MEZKURDUR


Vera Muhabbet Dergisi Logo