MÜZEKKİN-NÜFUS SOHBETİ - Tesnim, cennette akan pınardır

MÜZEKKİN-NÜFUS SOHBETİ - Tesnim, cennette akan pınardır

Her kim Allahu Teâlâ’dan korkmaz, Relulullah s.a.v.’den utanmaz, Allah’ın azabından sakınmaz yada çekinmez ve cennete de heves etmez ise o kimse çok talihsiz bir kimsedir. Bu kimsenin yeryüzünde gezip yürümesinin hiçbir faydası yoktur. Çünkü her yerde bir isyan eder, bir yanlış söz söyler ve bulunduğu yer dahi ona lanet eder. Yaşadığı ömür, geçirdiği zaman bu kimse üzerinden hayırla geçmez. Ahirete hayırla göçmez. 

Ebu Derda r.a. buyuruyor ki: “Cennette salihlerin içecekleri şaraba bir kişi parmağını batırsa ve o parmağını dünyaya getirerek şöyle uzaktan bir koklatsa, dünyada ne kadar canlı varsa hepsine o koku ulaşır. Bütün canlılar o kokuyu koklamak için ister ve elde etmek için birbirlerini kırar, yarış eder, deli olurlardı.

İşte bu şarabı dünyada iken içmiş olanlar vardır ki onunla şarhoş olup bu dünyadan geçmişlerdir. Daima dost ile beraber olmak istemişlerdir. Allah’a kavuşmayı çok arzu etmişlerdir. Çalışmışlar ve iki cihanı ardlarına almışlardır.

Bilmiş ol ki, mü’minlerin cennette içecekleri suyum adı Tesnim’dir. Tesnim, cennette akan pınardır. Bu suya Tesnim denilmesinin nedeni, bu su bardaklara dökülür ve bütün bardaklar dolar, artık bardaklar dolmaz olur. Onu yalnız mukarrepler içer. Diğer cennet ehli de içerler fakat mukarreplerden farklı olarak şerbet ederek içerler. Çünkü mukarrepler dünyada iken Allah’tan başkasına gönül verip meşgul olmadılar.  Şimdi ise rıza kadehleri ile hazâ’ir-i kuduste, marifet meclisinde, dildâra karşı o şarabı dolu dolu içerler. 

Bu şarabın lezzetini anlatabilmek için bir misal verelim: Bir iğneyi o şarabın içine soksalar ve çıkararak dünyada olan acı tüm denizlere daldırsalar, hepsi şeker şerbetinden daha tatlı olur. Bu denizlerde yaşayan tüm vahşi hayvanlar ve canlıların tamamı da sakinleşir, mest olurlardı. 

Bu şarabı içmek istersen dünya şaraplarını terk etmelisin. Dünya şarabını içene ahiret şarabı helal olmaz. Terk etmek tövbe etmek ve sonra bir daha içmemektir. Resulullah s.a.v. Efendimiz buyurmuştur: “Dünyada şarap içen ve sonra tövbe etmeyenlere, Allahu Teâlâ ahirette Kevser şarabını haram eder.”

Allah C.C. cümlemize rızasını kazanmayı ve cennet şaraplarından kana kana içmeyi nasip eylesin. Amin.
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo