VELİLERDEN DERSLER - Mevlana Halid-i Bağdadi k.s. hazretleri Bağdat’ta ki bir talebesine gönderdiği mektup

Mevlana Halid-i Bağdadi k.s. hazretleri Bağdat’ta ki bir talebesine gönderdiği mektubunda şunları yazmıştır

Mevlana Halid-i Bağdadi k.s. hazretleri Bağdat’ta ki bir talebesine gönderdiği mektubunda şunları yazmıştır.;

       Size önemle sünnet-i seniyyeye yapışmanızı, cahiliyye adetlerinden ve pek aşağı olan bid’atlerden sakınmanızı, gösteriş işlere kapılmamanızı, halktan bedeni beslemeye çok ehemmiyet verenlere, kendilerinden bir şey beklemek suretiyle makam ve mevki sahipleri ile görüşmeyi terk etmenizi tavsiye ederim. Çünkü bu şekilde onlarla görüşmek, onların lekelendiği şeylerle sizin de lekelenmenize sebep olur. Yapmak mecburiyetinde olduğunuz iki bozuk işle karşılaştığınızda en hafif olanını yapmak lazımdır. Devlet reislerine dil uzatmayınız, onların iyilikleri(iyi kimseler olmaları) için duâ ediniz. Çünkü onların iyiliği, sizin iyiliğinize vesile olur. Şunu iyi biliniz ki, sizin bana en sevgiliniz, dünya ehline alakası en az olanınız, başkasına yük olmayanınız, fıkıh ve hadisle maşgul olanınızdır.

Selçuk Şahinler
Kaynak:  İslam Âlimleri Ansiklopedisi - İhlas MatbaacılıkVera Muhabbet Dergisi Logo