İLMİHAL - Kitabüşşehadeti (Şahitlik bahsi)

İnsanların en hayırlıları benim asrımın (insanları) dır. Sonra onların peşinden (tabiiler)dir. Sonra bunların peşinden gelenler (teba-i tabiin) dir. Sonra...

KİTABÜŞŞEHADETİ (ŞAHİTLİK BAHSİ)
ِ ُيء َ ق ْو ٌم ُ َّم يَج ًا، ث ُونَ ُه ْم ثََلث َّ ِذ َ ين يَل ُ َّم ال ُونَ ُه ْم، ث َّ ِذ َ ين يَل ُ َّم ال ُونَ ُه ْم، ث َّ ِذ َ ين يَل ُ َّم ال ِ َ ق ْرنِي، ث َخْيُر َّ الناس ُ َ وها ل َ َ ْن ُ ي ْسأ ِ الس َم َن ُ ي ْع ُط َون َّ الش َه َاد َة َ ق ْب َل أ ُّ َون ّ ِم ْن بَ ْع ِد ِه ْم يََت َس َّمُن َون َ وُي ِحب


İmran’dan (r.a) rivayet edilmiştir; İnsanların en hayırlıları benim asrımın (insanları) dır. Sonra onların peşinden (tabiiler)dir. Sonra bunların peşinden gelenler (teba-i tabiin) dir. Sonra birtakım insanlar gelir ki, onlardan birinin şahidliği yemininin önüne ve yemini de şahidliğinin önüne geçecektir. (yemininde ve şahitliğinde ciddi olmayacaktır.) MÜTERCİM; Maliki mezhebinde bu hadisi-i şerife dayanılarak yemin ile şahidlik edenin şahidliği makbul değildir. Çünkü şahidlik Allah içindir, yemine gerek yoktur. Fakat diğer müctehid alimlere göre, her ne kadar şahidlikte yemine lüzum yoksa da, kendi başına yemin ile şahidlik edenin şahidliği geçerlidir, kabul edilir. Bir de Hanefi mezhebinde aleyhlerine dava açılmış olan kimseler hüküm verilmeden önce, şahidler yalan söylemeyeceklerine dair onlara yemin verdir diye hakimden istekte bulunurlarsa ve şahidliğin yemin ile kuvvetlenmiş olacağına lüzum görülünce hakim o şahidlere yemin verdirerek şahidliklerini kabul eder, yemin etmezlerse kabul etmeyebilir.

Muhtasar SAHİH-İ BUHARİ (Zübdetü’l-Buhari) ÖMER ZİYAEDDİN DAĞISTANİ


Vera Muhabbet Dergisi Logo