SERBEST KONU - Aşk ve Muhabbet

Aşk ve Muhabbet

AŞK VE MUHABBET

Aşk: Tasavvuf yolundaki sermayelerin en büyüklerindendir. Böyle bir sermaye elde edilmedikçe insan kolay kolay maksuduna nail olamaz. Aşk ve muhabbetle insanın bu yolda yoğrulması gerekir. Aşk kolay kolay elde edilemez. Ancak bunun da bir usulü vardır.

Allah dostları bu aşkı nasıl elde ettilerse bunu takip etmek gerekir. Onların yolu ise tasavvuftur. Bu yola giren taliplere Allah’ın lütfu ve ihsanı olarak bir sermaye verilmektedir. Bu sermaye ise Murad nurudur. Murad nuru ise mürşidin gönlünden tasavvufa girmek isteyen talibin gönlüne atılan ilahi bir şua ve ışıktır. İşte bu aşkın temeli ve başlangıcıdır. Bu nur ders alan kişinin gönlüne düşünce o gönülde manevi bir temizlik başlar. Bu manevi temizlik ise insanın gönlündeki nur ve zulmetin çarpışmasıdır.

Kıymetli ihvanlar; ders alan kişiler iradeyi cüz-i kullanıp teslimiyetini sağlam yapmalıdır. Zikrine ve sohbetine ara vermeden devam etmelidir. Mücadele ederek nefse ve şeytana uymamalıdır. Üstadına ve dergahına bağlılığı bozmamalıdır. İşte o zaman kalp alemindeki beşeri sıfatlar zamanla eriyip yok olur. Bu beşeri sıfatlar kibir, riya, kin, gadap, öfke, hırs, tamah, gurur, benlik, haset gibi çirkin sıfatlardır. Bunlar zulmani varlıklardır. Bunlar kalpten sökülüp atılması gerekir. Bu da ancak kişinin üstadından aldığı murad nurunun kalbi kaplaması ile olur.

Bu nurun büyümesi ve genişleyip vücut alemine dağılması ise kişinin zikrine ve sohbetine devam etmesi ile mümkün olur. Abdulkadir Geylani Hz. şöyle buyurmuşlardır: “Vücut düşmanı ölmeyince ilahi aşk elde edilemez. Vücut düşmanı ise hayvani hislerdir. Emmare, Levvame, Mülhime derecelerinden olan nefisten temizlenmesi gerekir. Az yemek, az uyumak, az konuşmakta aşkın ve muhabbetin artmasına sebeptir.”

Kıymetli ihvanlar; insan beşeri sıfatlardan kurtulup vücut düşmanını öldürdüğü zaman insanın Allah ve Rasülüne karşı gün be gün muhabbeti artar. Tevazuyu elde eder, gönlü coşar, gözleri ağlar. Allah’u Zülcelal Hazretlerinin nuru bütün azalarını kaplar.

                     

                         Aşksızlara verme öğüt.

                        Öğüdünden alır değil.

                        Aşksız adem hayvan olur.

                        Hayvan öğüt bilir değil.            Yunus Emre

                      

                        Aşkın kime yar olur.

                       Daim işi zar olur.

                       Dinmez gözünün yaşı.

                       Yanar içi nar olur.                     Niyazi Mısri

Kaynak:

Ders ve Teslimiyet Rehberi

H. Kemal ARSLANKAYAVera Muhabbet Dergisi Logo