HİKMET PINARINDAN - Ali Ramiteni hazretlerinin "Azizan" Lakabını Alması

Sayı 2

Bir zaman Ali Ramiteni hazretlerinin evinde 2-3 gün yiyecek bir şey bulunmadı. Evdekiler açlık sebebiyle çok üzülüyorlardı. Gelen misafire de evde ikram edecek bir şey yoktu. O sırada Ali Ramiteni hazretlerinin talebelerinden yiyecek satan bir genç, pirinç doldurulmuş bir horoz hediye getirdi. Genç yalvararak şöyle dedi: 

Bu yemeği sizin ve yakınlarınız için hazırladım. Eğer hediyemizi kabul buyurursanız, bizi memnun edersiniz.

Ali Ramiteni hazretleri bu nazik zamanda gelen yemekten son derece hoşnut oldu. Talebesine iltifatlarda bulunarak çok duâ etti. Bu yemeğide misafirine ikram ederek ağırladı. Misafir gittikten sonra talebesini çağırttı. Dedi ki:

Evladım getirdiğin bu yemek, sıkıntılı bir anımızda imdadımıza yetişti. Senin de bizden muradın ne ise lütfen söyle, isteğin nedir? Çünkü şu an hacet kapısı açıktır. 

Genç talebesi ise:
Zahirde ve bâtında size benzemekten başka bir muradım ve arzum yoktur. Beni bu muradıma kavuşturmanızı istirham ediyorum efendim.

Dedikten sonra Ali Ramiteni hazretleri :
Çok zor ve ağır bir iş arzu ettin. Bunun yükünü kaldıramazsın. Üzerimizdeki yük, senin omuzlarına çökecek olursa ezilirsin. İstersen başka bir istekte bulun.

Şeklinde telkinde bulunur. Oysa genç talebesi:
Dünyada tek muradım aynı sizin gibi olmaktır. Size benzemekten başka bir şey beni tatmin etmez. Buna rağmen siz nasıl buyurursanız öyle olsun. Sizin takdirinize razıyım. 

Diyerek edep ile kalbinin bu istek ile mutmain olacağını söyledi. Ali  Ramiteni hazretleri ise “Peki evladım” diyerek elinden tuttu ve hususi halvethanesine girdiler. Yüzyüze oturarak talebesine teveccüh buyurdu ve talebesi bir müddet sonra zahir(dünyevi) ve batında(manevi) Allah’ın kudret sıfatının tecellisi ile Ali Ramiteni hazretlerinin şekline girdi. Hâllerine kavuştu. Fakat aşktan sarhoş olup kendinden geçti. Bu hâl üzere 40 gün daha yaşayıp 41. gün can teslim ederek Hâkk’a yürüdü. 

Ali Ramiteni hazretleri talebesine bir anda kendi makamlarını verip, kendisi gibi yaptığı için, bu olaydan sonra üstada iki aziz manasında kullanılan “AZİZAN” denilmiştir. 

Selçuk Şahinler
Kaynak: İslam Âlimleri Ansiklopedisi – İhlas matbaacılıkVera Muhabbet Dergisi Logo