İBADETİN DOĞRUSU - Akşam Namazında Mesbuk’un Durumu

Mesbuk akṣam namazının ikinci rekatinda imama yetiṣmiṣse

Akşam Namazında Mesbuk’un Durumu:

            Mesbuk akṣam namazının ikinci rekatinda imama yetiṣmiṣse; imamla birlikte son oturuṣa gider ve Et-Tehiyyat duasıni okuyup bekler. İmam sağa selam verdikten sonra sola selama başladığında ayağa kalkar. Subhaneke, Fatiha ve zamm-ı sure okuyup, rüku secde ve son oturusla namazını tamamlar.

            Mesbuk akṣam namazının üҫüncü rekatında imama yetiṣmiṣse; imamla birlikte son oturuṣa gider ve Et-Tehiyyat duasını okuyup bekler. İmam sağa ve sola selam verdikten sonra ayağa kalkar. Subhaneke, Fatiha ve zamm-ı sure okuyup, rüku ve secdesini yaparak oturur. Et-tehiyyat duasını okuduktan sonra ayağa kalkar ve Fatiha ve zamm-ı sure okur, ardından rüku, secde ve son oturuṣla namazını tamamlar.  

            Mesbuk akṣam namazının üҫüncü rekatında da imama yetiṣememiṣse; Yani üҫüncü rekatın rükusundan sonra cemaate dahil olmuşsa;  imamla birlikte son oturuṣa gider ve Et-Tehiyyat duasini okuyup bekler. İmam sağa selam verdikten sonra sola selama başladığında ayağa kalkar. Subhaneke, Fatiha ve zamm-ı sure okuyup, rüku ve secdesini yaparak tekrar oturur. Et-tehiyyat duasını okuduktan sonra ayağa kalkar ve Fatiha ve zamm-ı sure okur, ardından rüku ve secdesini yaptıktan sonra tekrar oturur. Yine Et-Tehiyyat okuduktan sonra son kez üҫüncü rekata kalkar. Bu sefer sadece Fatiha suresini okuyup, rüku, secde ve son oturuṣla namazını tamamlar.Vera Muhabbet Dergisi Logo