İLMİHAL - Günah-ı kebâir ( Büyük Günahlar )

İLMİHAL - Günah-ı kebâir ( Büyük Günahlar )

Kur’an-ı Kerim’de buyrulur ki:

Eğer yasakladığınız şeylerin büyüklerinden (büyük günahlarından) sakınırsanız, sizin (diğer) kabahatlerinizi (küçük günahlarınızı) örteriz ve sizi çok güzel bir yere (Cennet’e) girdiririz. (Nisa 31)

İmam-ı Vahidi der ki:

En doğru görüşe göre, büyük günahların herkesin anlayacağı şekilde net bir tarifi yoktur. Zira eğer böyle olsaydı insanlar küçük günahları mübah görerek onlara dalarlardı. Lakin Allahü Teala, kullar büyük günahlardan sakınma ümidiyle bütün günahlardan kaçınmaya gayret etsinler diye günahları gizlemiştir.

İbn Abbas (r.a.) “Allah’a isyan edilen her şey kebiredir. Allahü Teala’nın Cehennem’le veya gazapla yahut lanet veya azapla tehdit ettiği her şey büyük günahtır” buyurur. 

Hadis-i şerifte de bu şart zikredilir.

Ebu Hureyre (r.a)’dan rivayet edildiğine göre, Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur; “Beş vakit namaz, bir cuma diğer cuma’ya kadar, bir ramazan diğer ramazana kadar araların (daki küçük günahlar)ı silerler, (ancak kişi) büyük günahlardan sakınırsa.” Müslim, Taharet:5 No:233,1/209

Büyük günahların nev’i (çeşitleri) çoktur. Bu mahalde yetmiş ikisi beyan olunmuştur.
_   Adam öldürmek
— Zina etmek
— Livata etmek
— Şarap içmek
— Hırsızlık etmek
— Keyif verecek (esrar, eroin gibi) şey yemek
— Elin (yabancı kişinin) malını cebren (zorla) almak
— Yalan yere şahadet etmek (şahitlik yapmak)
— Ramazan orucunu özürsüz yemek
— Riba (faiz) yemek— çok çok yemin etmek
— Valideyne (anne-babaya) asi olmak
— Sıla-ı rahmi terk etmek— hin-i muharebede (muharebe esnasında) bir müminin bir kafirden kaçmak
— Yetim malını yemek
— Kilesini (ölçü) ve terazisini hak üzere uydurmamak
— Namazı vakti geçtikten sonra kılmak
— Mümin kardeşinin kalbini kırmak
— Resulullah’a (s.a.v) hilaf (gerçek dışı) söz isnat etmek
— Rüşvet almak
— Hakk şehadetine varmamak
— Malının zekatını vermemek
— Münkeri (kötülüğü) menetmemek (engellememek)
— Ruh sahibi olan (canlı olan) hayvanı ateşte yakmak
— Kur’an-ı Azimüşşan’ı ezberleyip yine unutmak
— Allahü Azimüşşan’ın rahmetinden ümidi kesmek
— Aleme (mahlukata) hıyanetlik etmek
— Hınzır (domuz) yemek
— Resulullah s.a.v’in Ashabına seb’etmek (kötü söz söylemek)
— Karnı doyduktan sonra yemek— kadınların, kocalarının yatağından kaçması
— Kadınların kocalarından izinsiz bir yere gitmeleri
— Kir saliha hatuna fahişe demek
— Koğuculuk etmek (laf taşımak)
— Kendine livata (erkekler arsındaki cinsi sapıklık) ettirmek
— Ölmüş hayvan eti (leş) yemek
— Emanete hıyanet etmek
— Gıybet etmek
— Haset etmek
— Allahü Azimüşşan’a şirk koşmak
— Yalan söylemek
— Tekebbür etmek (kibirlenmek)
— Varisten mal kaçırmak
— Buhul (cimrilik) üzere musir (inatçı) olmak
— Dünyaya muhabbet etmek
— Allahü Teala’nın azabından korkmamak
— Haramı haram bilip itikat etmemek
— Helali helal bilip itikat etmemek
— Falcıların falına inanmak
— İslam dininden dönmek
— Özürsüz elin avradına (yabancı kadına) nazar etmek
— Kadınların erkek elbisesi giymesi
— Erkeklerin kadın elbisesi giymesi
— Haram-ı Kâbe’de günah işlemek
— Namazı vaktinden evvel kılmak
— Ehlinin oyluğunu (avret ve mahrem yerlerini), anasının oğluğuna benzetmek
— Padişaha asi olmak (müslüman devlet reisinin günah olmayan emrine karşı gelmek)
— Hanımının anasına sövmek
— Birbirine nişan dökmek (dövme yaptırmak gibi)
— Köpek artığını yemek
— Bir adama iyilik edip sonra başına kalkmak
— Erkeklerin ipek giymesi
— Allahü Teala’dan başkasına yemin etmek
— Cahil kalmak ( yani dini hükümleri öğrenmeyen, rahatlıkla harama düşebilir)
— Cahillik üzerine musir (ısrarcı) olmak
— Cahillik ne musibettir bilmemek (yani bilmediğini bilmeyen kimse de rahatlıkla harama düşebilir)
— Çok çok günahına musir olmak
— Zaruri olmayarak kahkaya ile çok gülmek
— Cünüp gezmek
— Hayız ve nifas halinde avretine yakın olmak (eşine cinsi münasebette bulunmak)
— Teganni etmek (şarkı ve türkü söylemek)
— Kendine zina ettirmek. 

Kaynak: Kadın ve Aile ilmihalİ
 Mızraklı ilmihal
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo