SUFİLERİN MAKAM AHLAK ve HALLERİ - Vera şüpheli şeyleri terk etmektir

SUFİLERİN MAKAM AHLAK ve HALLERİ - Vera şüpheli şeyleri terk etmektir

Ebu Zer r.a. tarafından rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber sav şöyle buyurmuştur: Bir kimsenin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi onun güzel Müslümanlığının alametidir. (Tirmizi, Zühd 11;İbni Mâce, Fiten,12)

VERA
şüpheli şeyleri terk etmektir.

Hz. Ebubekir r.a. demiştir ki: ''Biz bir harama düşeriz korkusuyla yetmiş tane helali terk ederdik.''

Hz.Peygamber s.a.v. Ebu Hureyre'ye şöyle buyurmuştur: ''Vera, sahibi olup şüpheli şeylerden uzak dur ki, insanların en güzel ibadet edeni olasın.''

 Ebu Süleyman Dârâni demiştir ki: ''Vera zühdün başlangıcıdır. Aynı şekilde kanaat da rızadan bir parçadır.''
Yahya b.Muâz şöyle demiştir:''Vera, iki şekilde olur. Biri zahirde olur. Bu kulun ancak Allah için hareket etmesidir. Diğeri ise, kulun iç aleminde olur. Bu da kalbinde yüce Allah'tan başka kimsenin girmemesidir.''

Süfyân-ı Sevri ise şöyle demiştir.: ''Vera'dan daha kolayını görmedim. İçini rahatsız eden her şeyi terk edersin. İşte vera budur.''
Hasan-ı Basri demiştir ki:''Gösteriş ve kendini beğenme gibi afetlerden uzak zerre kadar vera, binlerce miskal ağırlığınca oruç ve namazdan hayırlıdır.''
Allah Teâlâ, Hz.Musa aleyhisselama şöyle vahyetmiştir: ''Bana yaklaşanlar, vera ve zühd ile yaklaştıkları gibi hiçbir şey ile yaklaşmamışlardır.''
Ebu Osman-ı Hiri'ye veranın ne olduğu sorulunca şu olayı anlatmıştır: ''Ebu Salih Hamdûn ölüm halinde olan bir yakın arkadaşının yanındaydı. Adam vefat etti. Ebu Salih hemen orada yanmakta olan ışığı söndürdü. Kendisine bunu niçin yaptığı sorulunca, ''Bu ana kadar bu ışığın yağı vefat eden kimseye ait idi. Ölünce varislerinin oldu. Siz başka yağ getirin.'' dedi.

Hasan b. Ebu Sinan uzanıp yatmazdı. Yağla yapılmış yemek yemezdi. Soğuk su içmezdi. Altmış sene böyle devam etmişti. Vefatından sonra rüyada görüldü.

Rüyasında gören kişi kendisine ''Allah sana ne muamele yaptı? diye sorduğunda cevaben ''Güzel muamele etti. Ancak, borç olarak alıp da sahibine geri vermediğim bir iğne yüzünden cennetten uzak tutuluyorum'' demiştir.

Hz. İsa aleyhisselam bir kabristana uğradı. Orada yatanlardan birine seslendi. Yüce Allah adamı diriltti. Hz.İsa adama, ''Sen kimsin?'' diye sordu. Adam, ''Ben bir hamal idim. İnsanların yüklerini taşırdım. Bir gün bir adamın odunlarını taşıyordum. Ondan bir çöp kırarak dişlerimi temizledim. Öldüğüm günden bu yana bana bunun hesabı soruluyor'' dedi.

Kuşeyri Risalesi
İmam Kuşeyri
Zeynülislam Abdülkerim b.Hevâzin
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo