Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. Efendimiz’in Mucizeleri - Ukkaşe b. Miksan Kılıcı "Avn"

Efendimizim Buhari Ebû Hüreyre ve Ukkâşe bin Mıhsan radıyallahü anh'dan Nakşedilmiş İki Mucizesi

Buhari Ebû Hüreyre’den şöyle nakleder:
Ben dedim ki:
“Ey Allah’ın Rasûlü, ben senden pek çok hadisler işitiyorum, sonra bunları unutuyorum.” Peygamberimiz bunun üzerine buyurdu ki:
“Haydi ridânı yere yay!”. Ben de derhal ridâmı yere yaydım. Peygamberimiz de ridâmın üzerine eliyle bir şey boşaltır gibi yaptı. Sonra bana:
“Ridânı topla!” dedi. Ben de topladım. Bu olaydan sonra, bir tek hadisi bile unutmadım.

Ukkâşe bin Mıhsan radıyallahü anh Bedir savaşında düşman ile çarpışırken kılıcı iki parçaya ayrıldı. Resûlullah s.a.v. onun eline bir ağaç dalı verdi ve “Bununla savaş” buyurdu. Ağaç dalını eline alıp sallamaya başlayınca, iyi bir kılıç halini aldı. Bütün savaşlarda o kılıç ile savaşırdı. O kılıcı mürtedlerle yapılan savaşta şehit düştüğü güne kadar kullandı. O kılıca “Avn(ilâhî yardım)” adını vermişlerdi.

Kaynak:
Peygamberimiz’in Mucizeleri ve Büyük Özellikleri – Celaleddin es-Suyuti
Zuhûrât-ı Bilâl-i Nâdirî – Hacı Muhammed Hilmi Kutlubay
Şevâhid-ün Nübüvve – Mevlana Abdurrahmân CâmİVera Muhabbet Dergisi Logo