Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. Efendimiz’in Mucizeleri - Sakku'l Kamer (Ayın yarılması)

SAKKU’L KAMER (AYIN YARILMASI) MUCİZESİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. Efendimiz’in Mucizeleri

Rabbimiz mucizeleri, peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı gibi insanları ise benzerini getirmekten aciz bırakır.

Bir peygamberin peygamberliğinin ispatı, ancak hiç şüphe taşımayan kesin bir delille mümkün olabilir. Bu delil ise ya onun gösterdiği mucizeyi görmek yada kesin bir bilgi ifade eden bir haberle o mucizeden haberdar olmaktır. Günümüzde bu deliller ancak Hz. Peygamber s.a.v. için geçerlidir.

SAKKU’L KAMER (AYIN YARILMASI) MUCİZESİ

Hz. Peygamberin s.a.v. başta kur’an mucizesi olmak üzere pek çok mucizesi bize ulaşmıştır. En büyük mucizelerinden bir tanesi ise ayın ikiye ayrılmasıdır.

Bu mucize Medine’ye hicretten önce risaletin sekizinci senesinde Mekke’de vuku bulmuştur. Bu hadise Kureyş’li müşriklerinin istekleri üzerine yüce Allah’ın izni ile efendimiz sav tarafından gösterilmiştir.

Bir gun Kureyş’li müşrikler Efendimiz s.a.v.’e gelirler ve şöyle derler: “Eğer sen gerçekten peygamber isen, bize kameri (ayı), yarısı Ebu Kubeys daği, diğer yarısı da Kuaykıan daği üzerinde görülmek üzere ikiye ayır!”

İnsanlığın kurtulmasını isteyen ve onları hidayete davet eden Efendimiz s.a.v.’in o mübarek ağzından şu cümleler dökülür: “Eğer bunu yaparsam iman eder misiniz?”

Müşrikler cevaplarlar: “Evet! İman ederiz”.

Ay’ın dolunay olduğu iyice görüldüğü gece, Efendimiz s.a.v. müşriklerin istedikleri şeyi kendisine vermesini yüce Allah’tan diledi ve eliyle ayı işaret etti.

Cebrail aleyhisselam geldi ve Allah’ın duasını kabul ettiğini Efendimiz s.a.v.’e duyurunca, O’da Mekkelilere haber verdi. Müşrikler ayın on dördüncü gecesinde, ayın ikiye ayrıldığını gördüler!

Yüce Allah, ayın yarısını Ebu Kubeys dağı, yarısını da Kuaykıan daği arasında doğdurunca, Peygamberimiz s.a.v. : "Ey Ebu Seleme b. Abdülesed! Erkam b. Ebi'l-Erkam! Şahit olunuz!" diyerek Müslümanlara; "Ey filan! Ey filan! Şahit olunuz!" diye de, müşriklere seslendi.

Fakat müşrikler: "Bu, Ebu Kebse'nin oğlunun bir sihridir! Ebu Kebse'nin oğlu sizi sihirledi! Muhammed bizi sihirledi!" dediler.

Bazıları da: "Muhammed bizi sihirlediyse, bütün insanları da sihirleyemez ya! Başka beldeler halkından, yanınıza gelecek olanlara, sorun bakalım; bunu onlar da görmüşler mi?" dedi.

Her taraftan gelenlere sordular: "Evet! Onu biz de öyle gördük! Ayı ikiye yarılmış gördük!" dediler. Ayın ikiye ayrılmış olduğunu haber verdiler. Her taraftan gelenlerden, Ayın ikiye ayrıldığını görüp de haber vermeyen bir kimse kalmadı.

Fakat müşrikler iman etmekten, Müslüman olmaktan yüz çevirip: "Bu, bir sihirdir!" dediler. Yine Efendimiz s.a.v.’i kastederek, “Ebu Talib‘in yetiminin sihri semaya da tesir etti” dediler.

Yüce Allah, Kamer suresinde bu mucizeye şöyle temas buyurur: “Kıyamet yaklaştı, ay yarıldı. Onlar ise, ne zaman bir mucize görseler yüz çevirir ve bu daimi bir sihirdir. derler.” (Kamer suresi 1-4)Vera Muhabbet Dergisi Logo