Ayeti Kerime ile Meâl ve Tefsiri - Nisa: 4/122

Sayı 1

Nisa Suresi 4/122. Ayet
۪ح ِيم َّ ِ الر ٰ ن ْ م َّح ِ الر ّٰ ِم الل ْ ِس ب ْ َ ن َ م و ۜ ًّ َ قا ِ ح ّٰ َ الل ْ د َ ع و ًۜ َدا ب َ َٓ ا ا ۪ فيه َ ِ ۪دين َ ال ُ خ َ ار ه ْ ن َ ْ َ ا ال ِته ْ َح ْ ت ۪ ِي من ْ ر َج ٍ ات ت َّ َ ن ْ ج ُ م ه ُ ِخل ْ د ُ َ ن َ ِ ات س ِح َّ ال ُوا الص ِمل َ َ ع ُوا و َ ن م ٰ َ ا ۪ذين َّ َ ال ً و ِ ۪ قيال ّٰ َ الل ِ من ُ َ ق ْ د َص ا

Ayet-i Celinenin mühtesarca manası: İman edip (islam dinini kalben tasdik ve lisanen ikrar edip) ameli salih işleyen (yani; üzerine düşen ibadetleri ve vazifeleri yerine getiren) kullarımızı muhakkak olarak (köşklerin) altından nehirler akan cennetlere girdireceğiz.Ve o cennetlerde ebedi kalacaklar. Bu müjde, Allah’ü Teala hazretlerinin hak olarak vaadi dir. Söz cihetinden(bakımından) Allah’ü Teala hazretlerinden daha ziyade sadık varmıdır? (hayır yoktur).( NİSA SURESİ:122) MIZRAKLI İLMİHAL TEFSİR: O kimseler ki; (inanılması gereken her şeye)iman etmişler ve (bununla yetinmeyip, namaz, oruç, hac, zekat gibi) salih ameller işlemiştirler; Muhakkak biz onları içinde ebedi kalıcılar olmak üzere pek kıymetli cennetlere girdireceğiz ki; (köşklerinin ve ağaçlarının) altlarından ırmaklar akmaktadır. Allah’ın sözü olarak (Kendisi bunu kullarına vaad etmiştir.) (Bu vaad) bir hak olarak(gerçeklik kazanmıştır.)!Söz bakımından Allah’tan daha doğru kim olabilir?!

KUR’AN-I MECİD VE TEFSİRLİ MEAL-İ ALİSİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU

Vera Muhabbet Dergisi Logo