KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN DUALARDAN SEÇMELER

KUR'AN-I KERİM'DE GEÇEN DUALARDAN SEÇMELER

Rabbimiz!
 Unutur ya da yanılırsak, bizi sorumlu tutma. Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz! Gücümüzün yetmeyeceklerini bize taşıtma. Bizi affet, bizi bağışla, bize şefkat göster. Sen bizim dostumuzsun. İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et. 
(Bakara Suresi 286. Ayet

Rabbimiz! 
Biz Sana dayanıyoruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sanadır. Rabbimiz! Bizi inkarcılar için bir fitne aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz! Sen Üstünsün, Her şeyi bilensin. 
(Mümtehine Suresi 4. ve 5. Ayet)

Rabbim! 
Beni, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmeye, hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Benim soyumda iyilik oluştur. Ben bağışlanma dileyip, Sana teslim olanlardanım. 
(Ahkaf Suresi 15. Ayet)


Rabbimiz! 
Katından bize rahmet ver ve bize bir kurtuluş yolu göster.
(Kehf Suresi 10. Ayet)

Rabbimiz! 
Hesabın görüleceği gün, beni, anne-babamı ve inananları bağışla.
(İbrahim Suresi 41. Ayet)

Rabbimiz! 
Biz Sana dayanıyoruz ve Sana yöneliyoruz. Dönüş Sanadır. Rabbimiz! Bizi inkarcılar için bir fitne aracı yapma, bizi affet. Rabbimiz! Sen Üstünsün, Her şeyi bilensin. 
(Mümtehine Suresi 4. ve 5. Ayet

Rabbimiz! 
Bir davetçinin Rabbinize inanın diye inanmaya çağırdığını işittik ve inandık. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizim canımızı iyilerle birlikte al.
( Ali İmran Suresi 193. Ayet)

Rabbimiz!
 Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin.
 (Haşr Suresi 10. Ayet)

Rabbimiz!
 Bizi doğruya ilettikten sonra kalplerimizi bozma ve katından bize rahmet bağışla. Gerçekten bağışı en çok olan Sensin, Sen.
(Ali İmran Suresi 8. Ayet)

Rabbim! 
Beni, anne ve babama bağışladığın nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi işler yapmaya yönelt. Merhametinle beni iyi kullarının arasına sok. 
(Neml Suresi 19. Ayet)

Rabbimiz!
Bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
(Bakara Suresi 201. Ayet)

Rabbimiz! 
Kendimize zulüm ettik. Eğer bizi affetmez, bize şefkat göstermezsen elbette ki kaybedenlerden olacağız.
Araf Suresi 23. Ayet)

Rabbim! 
Beni gireceğim yere dürüstlükle sok, çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Ve bana katından yardımcı bir güç ver.
(İsra Suresi 80. Ayet)

Rabbimiz! 
Eşlerimizi ve çocuklarımızı mutluluk kaynağı olarak bize armağan et ve bizi, sakınanlara önder kıl. 
(Furkan Suresi 74. Ayet)

Rabbimiz! 
Bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi affet ve kalplerimizde inananlara karşı bir kin bırakma. Rabbimiz sen Esirgeyensin, Şefkatlisin. 
(Haşr Suresi 10. Ayet)

Rabbimiz! 
Biz indirdiğine inandık ve elçiye uyduk. Bizi tanıklarla beraber yaz.
(Ali İmran Suresi 53. Ayet)

Rabbimiz! 
Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam bastır ve inkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et.
( Ali İmran Suresi 

Rabbimiz! 
Kendimize zulüm ettik. Eğer bizi affetmez, bize şefkat göstermezsen elbette ki kaybedenlerden olacağız.
(İbrahim Suresi 40. Ayet)
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo