İLMİHAL - Küfür Merasimlerine Katılmanın İman’a Etkisi

Bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider...

Bir kimse, dinde inanılması lazım olan şeylerden, bir tanesine bile inanmamış veya şüphe etmiş ise veya beğenmemiş ise imanı gider. Kafir olur. Cehennemde ebedi yanacaktır. Bir kimse, Kelime-i tevhid söyleyip, bunun ma’nasını kabul eder, Muhammed “aleyhisselam”, Allah’ü Te’ala’nın peygamberidir, her sözü doğrudur, güzeldir deyip, ona uygun olmayanlar yanlıştır,  fenadır diye inanırsa ve son nefesinde de öyle ölüp, ahirete, bu iman ile giderse, bu kimse kâfirlere mahsus olan adetlere ve bayramlara katılır, kafirlerin mukaddes bildikleri günlerinde ve gecelerinde, onların yaptıklarını yaparsa cehenneme gider. Amma, kalbinde zerre kadar imanı olduğu için, cehennemde sonsuz kalmaz. Bu fakir, bir gün, bir hasta ziyaretine gitmiştim. Ölüm halinde idi. Kalbine teveccüh ettim. Kalbi kararmış idi. O zulmetin temizlenmesi için çok uğraştım. Faide vermedi. Uzun zaman yokladıktan sonra, o siyahlıkların, kafirlik bulaşıklıkları ve sıfatları olduğu kafirler ile küfr ile olan bağlılığından, beraberliğinden olduğu anlaşıldı. O kadar uğraşdığım halde, o zulmetler temizlenemedi. Bunların ancak, küfrün cezası olan, cehennem ateşi ile temizleneceği anlaşıldı. Fakat, kalbinde zerre kadar iman nuru da görüldüğünden, bunun sayesinde cehennemden çıkarılacaktır. Hastayı bu halde görünce, cenaze namazını kılayım mı, diye düşünceye daldım. Kalbimi uzun zaman yokladıktan sonra, kılmak lazım olduğunu anladım. Demek ki, kalbinde iman varken, kafirlerle düşüp kalkan, onların bayramlarına, paskalyalarına uyanların cenaze namazlarını kılmalıdır. Bunları kafir bilmemelidir. Nitekim bu gibilere, bugün böyle yapılmaktadır. Bunların, imanları sayesinde cehennemden çıkacaklarına inanmalıdır. Fakat hiç imanı olmayanlara afv ve marifet yoktur ve küfürlerinin karşılığı olarak cehennem azabında sonsuz kalacaklardır.

Hulâsa, kâfirlerin âdet ve merâsimlerine katılanda, zerre kadar îmân varsa, [ya’ni kalbinden kelime-i tevhîdin ma’nâsına, kısaca inanmış ise ve îmânı gideren bir iş ve sözde bulunmadı ise] cehennem azâbına girecek ise de, cehennemde ebedî kalmayacaktır.

Kaynak: 
KADIN VE AİLE İLMİHALİ Vera Muhabbet Dergisi Logo