Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.v. Efendimiz’in Mucizeleri - Hz. Fatıma'nın elbiselerinin güzel görünmesi

Hz. Fatıma'nın elbiselerinin güzel görünmesi

Bir gün  muhacirin ve ensarın kadınları radıyallahü anhünne bir araya toplanmışlardı. Hazreti Fatıma’nın radıyallahü anha’nın da gelmesi için Resulullah s.a.v. ‘den izin istemişlerdi. Hazreti Fatıma, o toplantıda giyeceği güzel elbiseleri olmadığı için gitmek istemedi. Resulullah s.a.v. “Git yâ Fatıma! Bizim yolumuzda kimseyi ümitsiz bırakmak yoktur ” buyurdu. Hazreti Fatıma o toplantıya katıldı. Döndüğünde üzüntülü idi. Resulullah s.a.v. o toplantıya katılan kadınlardan birini çağırıp, o toplantının durumunu sordular. O hanım dedi ki: “Yâ Resulullah! Fatıma gelince bütün kadınlar onun güzel elbiselerine hayran kaldılar. Birbirlerine böyle güzel elbiseleri nereden almışlar, diyorlardı. Hazreti Fatıma, yâ Resulullah niçin bana öyle görünmedi ki, ben de sevineydim, dedi. Resulullah s.a.v. o elbiselerin güzelliği senin üzerine örtülmesindendir. Onları sana göstermediler ve sen görmedin, buyurdu.

Kaynaklar:

Şevâhid-ün Nübüvve

Mevlana Abdurrahman CamiVera Muhabbet Dergisi Logo