HİKMET PINARINDAN - Malik Bin Dinar hazretlerinin Malik-i Dinar lakabını alması

Sayı 4

Malik Bin Dinar hazretlerinin Malik-i Dinar lakabını alması

Malik bin Dinar hazretleri bir defasında bir yere gitmek için gemiye biner. Gemi kalkıp bir zaman ilerledikten sonra gemiciler kendisinden yolculuk için ücret talep eder. Bunu veremeyeceğini parası olmadığını söyler. Gemiciler beraber hazreti dövmeye başlar. Öyle döverler ki bir zaman sonra Malik bin Dinar dayaktan bayılır. Bir müddet sonra kendine gelir. Gemici bu kez de parayı vermezse gemiden atacaklarını söylerler. Sonra Malik Bin Dinar hazretlerini denize atmak üzere kaldırıp geminin kenarına getirirler. Bu esnada deniz yüzeyinde ağızlarında birer para(dinar) olan balık sürüsü görünür. Gemiciler bunu görünce hazreti bırakırlar. Malik Bin Dinar eğilir ve balıkların ağzından iki dinar alarak gemicilere verir. Gemiciler kendisinin bir evliya olduğunu anlayarak çokça özür dilerler. Fakat Malik Bin Dinar bu hadise üzerine gemiden denize inip, deniz üzerinden yürüyerek gözden kaybolur. Bu hadise dolayısıyla kendisine dinar sahibi manasında Malik-i Dinar denilmiştir. Kendisi de bu olaya nispet edilerek Malik bin Dinar ismiyle meşhur olmuştur. Allahu Teâlâ himmetlerinden bizi mahrum etmesin. Amin.

        

          Kaynaklar:

          İslam AnsiklopedisiVera Muhabbet Dergisi Logo