AKÂİD - Elfâz-ı Küfür

Sayı 5

ELFÂZ-I KÜFÜR

Bir mü'mini küfre düşüren sözler üçe ayrılır. Bunlar:

1. İstihza; dinin esaslarından birini alaya almak.
2. İstihfâf; inanılması gereken ve zarurat-ı diniyye denilen prensipleri küçümsemek, hafife almak.
3. istihlal ; Bir islâmî hükmü açıkça inkâr etmek veya dince mukaddes olan şeylere küfretmektir.

Allah Teâlâ'nın zatî, sıfatları, fiilleri, isimleri, emirleri, yasakları hakkında şaka yollu da olsa alay ederek konuşmak, bunları küçümseyici sözler söylemek ve Allah'a sövmek kişiyi dinden çıkarır. (Fetâva-yı Hindiyye)

Ayette şöyle buyurulmuştur:
“And olsun ki onlara (niçin alay ettiklerini) sorsan, elbette: “Biz ancak (lâfa) dalıp şakalaşıyorduk” derler. De ki: “Allah ile, O’nun âyetleriyle ve O’nun peygamberiyle mi alay ediyordunuz?” (Tevbe 65)

Şaka olarak dahi olsa yukarıda belirtilmiş olan üç hale düşen insanın küfre gireceği ayet ile sabittir.

Fakat içinden kötü bir niyet geçirilerek söylenen “inşallah olmaz” sözü ile, kötü bir niyet olmaksızın bir anlık dalgınlıkla bu tarz hatalı sözler söylemek elbette aynı değildir.
 İstemeden ve hata ile insanı küfre götüren sözleri sarf eden kimsenin mürted sayılmayacağına dair şöyle bir hadis nakledilmiştir:
 
"Allah, ümmetimden hata, unutma ve zorlanma ile yaptığı şeylerden sorumluluğu kaldırdı." (İbni Mâce)

ӦNEMLi ; insanı dinden çıkaran sӧzlere geçmeden ӧnce sizlere şunu söylemeyi zorunlu hissettim. Bu sӧzleri veya halleri duyduktan sonra bu sӧzleri sӧyleyen kişilere direk kafir dememenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ehli sünnete gӧre bir kişi dinden çıkaran bir sӧz söylese, o sӧylenen sӧzün 100 manası olsa, doksan dokuzu dinden çikarsa ve bir manası dinden çikarmasa biz o doksan dokuz manaya bakar o sӧzü söylemeyiz lakin sӧyleyen kisi için yüz manadan o dinden çıkarmayan bir manayı düşünerek o kişiye kafir demeyiz. 
   
 Bu yüzden konuşan kişinin niyetini bilmiyorsak, neyi kastettiğini bilmiyorsak bu elfazı küfürden birini söylese bile ona direk kafir oldun sen dememenizi tavsiye ediyoruz. Ҫünkü o kişi yüz manadan dinden çikarmayan bir manayı kastetmişse Allah muhafaza kafir diyenin imanı gider. Bir kişi birine kafir dese ve dediği kişi kafir değilse kafir diyen kişi kafir olur Allah muhafaza… işte bu yüzden biri size şu sӧz elfazı küfür müdür diye sorsa evet bu söz elfazı küfürdür diyin (tabi elfazı küfürse) ama şu kimse bu sӧzü sӧyledi o kimse kafir midir diye sorulursa , ben onu bilmem ve karışmam şeklinde cevap vermenizi şiddetle tavsiye ederiz…       

* Allahü Teala'yı zatına uygun olmayan bir şeyle vasıflandırmak; yahut, Allahü Teala'nın isimlerinden veya emirlerinden biriyle alay etmek. "Allah bize zulmediyor", "Allah beni mi görüp duracak?", "Ben Allah, mallah tanımam", "Namaz neymiş sanki?", "Beni burada Allah bile göremez" gibi sözler söylemek.
* Allahü Teala'nın cennetle mükafatlandıracağı ve cehennemle azap edeceği vaadlerini inkar etmek.
* "Allah'ın ortağı vardır", "Allah'ın hanımı, oğlu, kızı vardır" demek.
* Allah'a cahillik nispet etmek, veya "şu işe Allah'ın gücü yetmez" demek.
* "Allah'ın eli uzundur" demek, ve bu söz île Allah'ın da bizim elimiz gibi eli olduğunu kasdetmek. Fakat Allah'ın kudreti kastedilirse küfür olmaz.
* "Eğer, Allah bana şunu emretseydi yine yapmazdım" demek. "Buranın Allah'ı benim" demek. * "Allah'ın kendisinde hikmet olmayan şeyleri yaratması caizdir" demek.
* Allah'a mekan izafe etmek, "Allah yukarıdadır, aşağıdadır, ayakta duruyor, oturuyor" gibi sözler söylemek.
* "Allah'tan korkmaz mısın?" denilince öfke ile, "Korkmuyorum" demek ve bu söz ile cidden Allah'tan korkmadığını kasdetmek.
* "Allah, gelse seni elimden alamaz" demek.
* Hasta olmayan birisine, "Seni Allah unuttu" demek.
* "Ben, Allah'ın takdiri olmadan yaparım" demek.
* Hanımına, "Sen, bana Allah'tan daha sevgilisin" demek. Fakat bu sözü söyleyen, kendi şehvetini kasdetmişse kafir olmaz.
* Bir kimsenin, geçmişte yapmış olduğu bir iş için "Eğer bu işi ben yapmış isem kafirim" demesi. Bu fert o işi yaptığını ve bu söz sebebiyle kafir olacağını bildiğinden küfre razı olmuş olur. Küfre rıza ise, küfürdür.
* Gaybı bildiğini iddia etmek.
* Karısı veya başka birisi için, "Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim?" demek.
* "Allahım, bana, rahmetini vermek hususunda cimrilik etme" demek.
* Herhangi bir şey için, "Allahın hiç işi kalmamış da bunun gibi şeyleri mi yaratıyor?" demek.
* Bir fakirin, "Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu?" demesi. 
* "Ben sevap ve azaptan beriyim"demek.
* "Allah dilerse bu işi yaparsın" diyen kimseye karşılık olarak, "Allah dilemese de yine yaparım" diye cevap vermek.
* Alacaklı olduğu kimseye, "Eğer ahirette, Allah hak ve adaletle hüküm verirse, senden hakkımı alırım" demek.
* Ölenlerin ruhunun başka birisine girdiğini söylemek. Tenasüh nazariyesine inanmak.
* Allah'ın ruhunun herhangi bir kimseye hulul ettiğini (girdiğini) söylemek.
* "Ben Allah'ı uyanık iken gördüm" "Allah'tan şifahen emir aldım, alıyorum" demek.

Diğer sayılarımızda elfazı küfürlere kaldığımız yerden devam edeceğiz , ӧnemli bir konu olduğu için bu konuyu birkaç sayıda iṣleyeceğiz inşallah… 
 


Vera Muhabbet Dergisi Logo